Tag Archives: ventilatie

Lokalen G-gebouw en Tinbergen dicht wegens ventilatieproblemen – Erasmus Magazine

Source: Lokalen G-gebouw en Tinbergen dicht wegens ventilatieproblemen – Erasmus Magazine Het RIVM hanteert als richtlijn dat gebouwen aan het Bouwbesluit 2012 moeten voldoen, een wet waarin onder andere bepaald wordt hoeveel frisse lucht per vierkante meter het ventilatiesysteem moet leveren. De universiteit liet daarom voor alle gebouwen onderzoeken of de ventilatie daar nog altijd […]

Hoe coronaveilig is de campus? Vijf vragen over de ventilatie in de gebouwen – Erasmus Magazine

Source: Hoe coronaveilig is de campus? Vijf vragen over de ventilatie in de gebouwen – Erasmus Magazine Voldoen alle gebouwen aan de normen van het RIVM? Ja. Het RIVM eist dat gebouwen voldoen aan de ventilatienormen zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. “Wij volgen de RIVM-richtlijnen. Natuurlijk zien wij ook dat experts elkaar weleens […]